Početna

Prijevozno-trgovačko-proizvodnja „Dado“ radnja

vl. Tomo Cindrić

IVANSKA, REPUBLIKA HRVATSKA

Proizvodnja paleta, drvene ambalaže, željezničkih pragova, piljene građe za krovišta i ostale drvene konstrukcije, piljena bukova građa (samice, polusamice), piljena građa svih ostalih tvrdih i mekih bjelogoričnih vrsta drva (listača), usluga pilanske obrade drva.

Drvo